top of page
image_6483441.JPG

15 artists, 50+ works

Christmas 

Edition

25 November - 23 December 2021

M/Gallery presents “Christmas Edition” group show featuring 15 contemporary artists with over 30 original artworks - prints, paintings, sculptures, candles - just in time for Christmas.

The opening night coincided with Riga Last Thursdays event, where 9 contemporary art galleries in Riga stay open late; more info at rigalastthursdays.com

The theme of the show is inspired by “Jarmarka” show at the Latvian Academy of Art, and will similarly showcase works from local artists, in various styles and techniques, on canvas and paper, all united in their bold and colourful expression.

Featured artists: Ilze Buša, Linda Cipruse, Nina Elektrichka, Kristine Kutepova, Laura Kaktiņa, Līva, Sabīne Līva, Envija Medne, Karine Paronyanc, Aleksandrs Puntuss, David Ruban, Kristīne Rublovska, Emma Sofia, Iris Veltman, Linda Vilka.

Christmas Edition is on view 25 November - 23 December 2021
Gallery hours: Wednesday - Saturday, 15:00-21:00
 

///

M/Gallery ir priecīgi iepazīstināt ar grupas izstādi “Christmas Edition”, kurā piedalīsies 15 laikmetīgās mākslas mākslinieki ar vairāk kā 30 oriģinālajiem mākslas darbiem - printiem, gleznām, skulptūrām, svecēm - tieši laikā uz Ziemassvētkiem!

Izstādes atklāšana notiks vienā laikā ar Riga Last Thursdays pasākumu, kur 9 laikmetīgās mākslas galerijas Rīgā strādās līdz vēlam vakaram, tai skaitā M/Gallery! Vairāk informācijas www.rigalastthursdays.com/

Izstāde ir radīta iedvesmojoties no “Jarmarka” izstādes, kas notiek Latvijas Mākslas akadēmijā; līdzīgi M/Gallery tiks demonstrēti vietējo mākslinieku darbi, kas ir veikti dažādos stilos un tehnikās, uz papīra un audekla, visi mākslinieki ir vienoti savā drosmīgajā un krāsainajā izteiksmes veidā.

Piedalās tādi mākslinieki kā: Ilze Buša, Linda Cipruse, Nina Elektrichka, Kristine Kutepova, Laura Kaktiņa, Līva, Sabīne Līva, Envija Medne, Karine Paronyanc, Aleksandrs Puntuss, David Ruban, Kristīne Rublovska, Emma Sofia, Iris Veltman, Linda Vilka.

“Christmas Edition” izstādi būs iespējams apskatīt no 25. novembra līdz 23. decembrim, 2021.
Galerijas darba laiks: Trešdiena - Sestdiena, 15:00 - 21:00

Art CatalogueLimited edition prints are available in the online shop | Email or DM us with any questions

bottom of page