top of page
Search

Look back at opening of "Red Velvet" by Anna DzerveLV// Nu jau pirms gandrīz divām nedēļām M/Gallery pasākuma Riga Last Thursdays un Rīgas Fotomēnesis ietvaros norisinājās Annas Dzērves izstādes “Red Velvet” atklāšanas pasākums.


Annas darbus varētu raksturot ar vārdiem "erotika" un "juteklīgums”, lai gan aiz estētiskā bieži vien slēpjas personīgās traumas un pārdzīvojumi. Tāds ir arī šīs izstādes zemteksts. Atklāšanas vakarā apmeklētājiem bija iespēja aplūkot 22 mākslinieces fotogrāfiju izdrukas uz alumīnija, kas vēsta par dažādiem sievietes iekšējiem pārdzīvojumiem, burtiski tās projicējot uz kailajiem ķermeņiem. Cilvēka caurspīdīgumu viņas darbos, kas neslēpti atklāj traumas, domas vai vienkārši sajūtas, papildināja Evelīnas Bahas performance "PAREIZI", kas pieskārās tādām tēmām kā cenzūra, atstājot vietu arī katra paša interpetācijai.


“Esam gandarīti, ka sadarbojamies ar Rīgas Fotomēnesi šajā izstādē, kurā tiek svinēti tādi latviešu mūsdienu mākslinieki kā Anna Dzērve, kuras izstāde mūs ieved vasaras sezonā ar jutekliskumu, intrigu un pikantumu,” saka Elena – M/Gallery kuratore.


Izstāde būs skatāma līdz 22. jūnijam M/Gallery no trešdienas līdz sestdienai (darbalaiks 18:00 - 22:00)ENG// Almost two weeks ago, M/Gallery hosted Anna Dzerve’s exhibition opening “Red Velvet” as a part of Riga Last Thursdays and Riga Photomonth.


Anna's work could be described with words like “erotica" and "sensuality", although behind the aesthetic there are often personal traumas and experiences. This is also the subtext of this exhibition. On the opening night, visitors had the opportunity to see 22 photographic prints on aluminium by the artist, which tell about the woman's various inner experiences, literally projecting them on their naked bodies. Human transparency in her work, which openly reveals traumas, thoughts or simply feelings, was complemented by Evelina Baha's performance “CORRECT”, which touched upon the subjects of censorship also leaving space for one’s interpretation.


“We are pleased to be collaborating with Riga Photomonth on this exhibition celebrating latvian contemporary artists such as Anna Dzērve, whose exhibition welcomes us into the summer season with sensuality, intrigue and spice,” says Elen - M/Gallery curator.


The exhibition will be on till June 22 from Wednesday till Saturday (working hours 18:00 - 22:00)Σχόλια


bottom of page