top of page
Search

M/Gallery TRIP TO: PORTUGAL


LV// Saulē balinātiem matiem un iedegušiem vaigiem esam atpakaļ realitātē!


Pēdējās 10 dienas M/Gallery un M/Darbnīca pavadīja Portugālē, apmeklējot Lagosu, Budensu, Sagresu un citas vietas Rietumu un Dienvidu piekrastē!


Starp mierīgām dienām pie okeāna un dažādu vietu apskati mūs iedvesmoja urbānās pilsētvides un pats galvenais - sastaptie cilvēki! Viens no svarīgākajiem mūsu prombūtnes mērķiem bija apgūt ko jaunu un šoreiz devāmies uz sērfa nometni, mācoties balansu un plūsmu, kas, cerams, vēlāk dabiski iekļausies arī mūsu darba vidē!


Mēs noteikti zinām, ka ikdienas darbs var būt haotisks un ikdienas steiga var likt pazaudēt skatu uz svarīgo, bet šī brauciena laikā mūsu komanda kļuva vēl ciešāka. Sēžot pie liela vakariņu galda, ironiskā kārtā daži no mums pirmo reizi dzīvē jutās kā daļa no ģimenes... Kopīga muzicēšana vietējā jam sesijā, atrodoties starp cilvēkiem, kuri arī patiesi jūt sevi mūzikās, lika dziļi novērtēt darbu, ko mēs šeit darām M/Gallery un M/Darbnīcā!


Mēs esam patiesi pateicīgi katram no jums, kurš apmeklē mūsu mākslas izstādes un piedalās mūsu jam sesijās vai vienkārši bauda glāzi vīna mūsu telpās! Jūtamies mīlēti un ceram šo mīlestību dot atpakaļ!


Tiekamies M/gallery!


ENG// With sun dyed hair and rosy cheeks we are back to reality!


For the past 10 days M/Gallery and M/Darbnica was in Portugal visiting Lagos, Budens, Sagres and other places in the West and South coast!


Between lazy days by the ocean and sightseeing, we got inspired by different urban environments and most importantly - people!

Our main goal for this vacation was to learn something new and this time our team participated in a surf camp learning balance and flow that hopefully later on naturally will integrate into our work flow as well!


We definitely know that times can be hectic and daily rush can make you lose sight of what’s important, but during this trip, our team bonded more than ever! Sitting at a large dinner table weirdly made some of us feel like part of a family for the first time in our lives... Playing music together at a local jam session surrounded by others who truly feel connected to music gave such deep appreaciation for the work we do here at M/Gallery and M/Darbnica!


We are truly blessed for each one of you, who visits our art exhibitions and participated in our jam sessions or simply enjoys a glass of wine at our place! We feel loved and hope to give it back!


See you at M/Gallery!

Commenti


bottom of page