top of page
Search

Opening of "An Encounter" by Egor Buimister

LV// 25.augustā, kas ir arī ikmēneša galeriju vakars Riga Last Thursdays, M/Gallery atklāja Egor Buimister izstādi ar nosaukumu “Sastapšanās”.


Lai arī galerijas telpas rotā psihadēliska rakstura gleznas, piesaistot ar savām plūstošajām līnijām un skatienu tverošajām krāsām, Egora darbi pauž nedaudz dziļāku vēstījumu. Mežs un daba viņa darbos vilina apskatīt tās mistisko pusi un paraudzīties, kas notiek ēnas pusē, kad satumst. Dažādu asociāciju un atmiņu vadīts, cilvēks spēj ieraudzīt dabu no jauna, kas ir kā pirmreizēja sastapšanās ar to.


Atklāšanas vakarā apmeklētājiem bija iespēja iegrimt iztēles pasaulē, kuru paspilgtināja video instalācija, citāti no mākslinieka iedvesmas avotiem - pagājušā gadsimta amerikāņu dzejniekiem Allen Tate, Robinson Jeffers un citiem, kā arī baudīt komplimentāros dzērienus un būt daļai no galeriju vakara Riga Last Thursdays.


M/Gallery komanda, kas nu jau jaunajā sastavā aizvada savu otro izstādi, ir neizsakāmi priecīga uzņemt šo izstādi savās telpās līdz pat 1. oktobrim!


Izstāde komplimentēs arī tādus gaidāmos pasākumus kā “Liminālas Vietas” (iedvesmojoties no Egor izstādes tematikas), kas ir dzejas lasījumi festivāla “Dzejas dienas” ietvaros, un elektroniskās mūzikas pasākumu TRIP TO: Digital / Analog sadarbībā ar M/Darbnīcu, kur Egora darbu jau esošās video instalācijas papildinās jauns vizuāls ceļojums!


Gaidām ciemos un paldies, ka atbalstāt mūs!ENG// On August 25, which was also the monthly gallery evening Riga last Thursdays, M/Gallery unveiled the exhibition "An Encounter" by Egor Buimister.


Although gallery is adorned with psychedelic paintings, attracting with their flowing lines and eye-catching colors, Egor's works convey a slightly deeper message. The forest and nature in his work entice you to look at its mystical side and see what happens on the shadow side when it darkens. Driven by different associations and memories, one is able to see nature anew, which is like first-time encounters with it.


On the opening night, visitors had the opportunity to immerse themselves in a world of imagination, accentuated by video installation, quotes from the artist's inspirations - last century's American poets Allen Tate, Robinson Jeffers and others, as well as enjoy complimentary drinks and be a part of galleries night at Riga Last Thursdays.


M/Gallery team, now leading their second exhibition in the new stall, are beyond happy to welcome this exhibition to their space until October 1!


The exhibition will also compliment upcoming events such as “Liminal Places” (inspired by the theme of the Egor exhibition), which are poetry readings as part of the festival “Dzejas dienas,” and electronic music event TRIP TO: Digital/Analog in collaboration with M/Darbnica, where Egor's existing video installations will be complemented by a new visual journeys!


Come visit and thank you for supporting us!Comments


bottom of page