top of page

Thu, Mar 24

|

Rīga

Pārtraukums - Intermission - Антракт | Theatre Night at M/Gallery

Registration is closed
See other events
Pārtraukums - Intermission - Антракт | Theatre Night at M/Gallery
Pārtraukums - Intermission - Антракт | Theatre Night at M/Gallery

Time & Location

Mar 24, 2022, 7:30 PM

Rīga, Aristida Briāna iela 9, Centra rajons, Rīga, LV-1001, Latvia

About the Event

LV/ “Beigu beigās mēs varam izturēt daudz vairāk, nekā mēs paši domājam.” Frīda Kalo

Nenoteiktības un nestabilitātes laikā, kura apmērus pašreizējās paaudzes vēl nav piedzīvojušas, ir svarīgi neļaut sev pazust. Brīdī, kad bailes pārņem prātu, redzot milzīgo informācijas un ziņu daudzumu, izmisuma un satraukuma sajūtās apmadīties kļūst vieglāk nekā jebkad agrāk.

Teātra vakars “Pārtraukums”, ko producējusi teātra grupa INSIGHT un kas organizēts ap Kristīnes Kutepovas izstādi “Mazdārziņi” M/Galerijā, būs veltīts trim tehnikām, kas var palīdzēt cilvēkiem tikt galā ar savām emocijām un sajūtām: ikdienas rutīnas ievērošana, komunikācija, un pašizpausme.

INSIGHT saka: "Mēs necenšamies izveidot perfektu laimes formulu, bet mēs uzskatām, ka, ja pat viena darbība var pārvērsties sarkanā pavedienā, kas kādu izved no tumšā baiļu un izmisuma meža, tad tas ir tā vērts.”

Kur: M/Gallery un M/Darbnīca (abos stāvos) A.Briāna 9, Rīga. 

Pasākuma garums: Divi cēlieni, aptuveni 1,5 h 

Biļetes: Pasākums ir bezmaksas, taču vietu skaits ir ierobežots

P.S. Daži izrādes elementi paredz apmeklētāju iesaisti

ENG/ “At the end of the day, we can endure much more than we think we can.” Frida Kahlo

In times of uncertainty and instability, at the extent that current generations haven’t experienced before, it is important to not let yourself get lost. The moment fear gets control over one’s mind, it becomes easier than ever to get lost in the feelings of despair and anxiety, seeing an overwhelming amount of information and news.

Theatre night “Intermission”, produced by theatre group INSIGHT and organised around Kristīne Kutepova’s exhibition “Little Gardens” at M/Gallery, will be dedicated to three techniques that can help people cope with their emotions and feelings: keeping your daily routine, communication, and self-expression.

INSIGHT says, “We are not trying to make a perfect formula of happiness here, but we believe that if even one activity can turn into a red thread that leads out of the dark forest of fear and despair for someone, then it is worth a shot.”

Where: M/Gallery and M/Darnica (both floors) at A. Briana 9, Riga

Length: Two acts, around 1.5h

Tickets: Entry is free, number of seats is limited, register for attendance here

P.S. There will be elements of interaction with the visitors

RUS/ «В конце концов, мы можем вынести гораздо больше, чем мы думаем». Фрида Кало

Во времена неопределенности и нестабильности, каких еще не испытывали нынешние поколения, важно не дать себе заблудиться. В момент, когда страх берет верх над разумом, переживая огромное количество информации и новостей, очень легко потеряться в чувствах отчаяния и беспокойства.

Театральный вечер «Антракт», подготовленный театральной группой INSIGHT и организованный вокруг выставки Кристины Кутеповой «Огороды» в M/Gallery, будет посвящен трем техникам, которые могут помочь людям справиться со своими эмоциями и чувствами: соблюдение режима дня, общение, и самовыражение.

INSIGHT говорит: «Мы не пытаемся составить здесь идеальную формулу счастья, но мы верим, что если даже одно занятие может превратиться для кого-то в красную нить, ведущую из темного леса страха и отчаяния, то оно того стоит."

Где: M/Gallery и M/Darnica (оба этажа) на A. Briana 9, Riga

Длительность: Два акта, около 1,5 часов

Билеты: Вход бесплатный, количество мест ограничено, регистрация для участия на этой странице

P.S. Будут элементы взаимодействия с посетителями

Share This Event

bottom of page