top of page
Search

BOURZMA - unsynchronised interaction // OPENINGLV// Pagājušo ceturtdien M/Gallery atklāja jaunu multimediālu izstādi ar nosaukumu BOURZMA 22: exhibition.


Kā ierasts arī šomēnes M/Gallery izstādi atklāja galeriju vakara Riga Last Thursdays ietvaros, kļūstot par vienu no daudzajiem laikmetīgās mākslas galamērķiem.


BOURZMA 22: exhibition ir atskats uz vasarā notikušo modes skati “BOURZMA pop-up boutique” Sporta ielas 2 kvartālā, kurā tika atklāts jauno dizaineru, fotogrāfu, videogrāfu un mūziķu kopdarbs. Jaunā izstāde vieno vairākus formātus, ļaujot apmeklētājiem rezonēt ar sev tuvāko, kā arī papildinot uztveri ar video projekcijām, filmu, kas tapusi kā pasākuma apkopojums, kā arī apģērbu, kuru modes skatē augustā varēja vērot uz mēles.

Galerijas telpās duālu sajūtu rada atšķirīgie telpas iekārtojumi. Ienākot galerijā, pie sienām piestiprinātas lielformāta fotogrāfijas, kurās daži no redzamajiem apģērbiem karājas arī pie telpas sienām, radot street-style veikala sajūtu. Tomēr galvenā galerijas telpa pulcēja lielāko apmeklētāju burzmu. Portāla instalācija, kas veidota no auduma atgriezumiem, konceptuāli vieno divas pasaules un ļauj ieskatīties tajās tikai tās kailajā savienojumā. Otra instalācija piesaista ar caurredzamo gaismas kasti, kurā ievietota gaisā planējoša jaka no jaunā latviešu dizainera Demarcus, kas ir autora roku darbs un radīta īpaši pasākumam. Visbeidzot, video projekcijas virsma 3D formā ievelk apmeklētāja skatienu ar mainīgo, gluži elpojošo kustību.


M/Gallery ir priecīgi sniegt platformu un telpu nu jau ne tikai jaunajiem gleznotājiem, bet arī multimāksliniekiem, veidojot ne vien jaunas savstarpējas sadarbības, bet arī ieviešot svaigas idejas tehniskajos risinājumos un ienesot galerijā instalācijas.


Izstāde būs skatāma līdz 12. novembrim


Par to vairāk iespējams lasīt ŠEIT


Foto: Toms Beķeris


ENG// Last Thursday M/Gallery unveiled a new multimedia exhibition titled BOURZMA 22: exhibition.


As usual, the M/Gallery exhibition was opened on the day of gallery evening Riga Last Thursdays, becoming one of the many destinations for contemporary art.


BOURZMA 22: exhibition is a recap of the fashion show “BOURZMA pop-up Boutique” that took place over the summer in the Sporta 2 quarter. The event unveiled collaborative work by young designers, photographers, videographers and musicians. The new exhibition unites a number of formats, allowing visitors to resonate with those closest to them including video projections to enforce the perception, movie, which is the reflection of the event, as well as clothing pieces that could be seen on the runway at the fashion show in August.

Inside the gallery's premises, a dual feel is caused by different layouts. Entering the gallery large-format photos on the walls, in which some of the visible clothing pieces are also hung on the walls of the room, creating a Street-style storefront feel. However, the main gallery room gathered the biggest bustle of visitors. A portal installation designed from fabric trimmings, conceptually unifies two worlds, allowing you to take a glimpse into them only in the bare compound. Another installation in a transparent light frame attracts visitors with a floating handmade jacket from the new Latvian designer Demarcus made specifically for the event. Finally, the video projection surface in 3D pulls the visitor's gaze with the shifting, almost breathing movement.


M/Gallery is excited to provide a platform and space, not just for young painters but for multi-artists, creating not only new collaborations, but also introducing fresh ideas into technical solutions and bringing installations to the gallery.


The exhibition will be on display until November 12


You can read more about it HERE


Photo: Keitija Eizenbārde

Comments


bottom of page