top of page
Search

Frisce x M/Gallery | Auction Series

Updated: May 4, 2022


ENG // M/Gallery presents the 2nd Facebook Live Art Auction, in collaboration with Frisce Ceramics, where one unique object will go for sale in order to raise money for a charity of choice.


This month we present a ceramic hand-made vase titled “Act as a Fact”, from a series of 5. All the other copies were sold at an art fair Jarmarka in the last few years. Made in 2017, the vase represents a conversation between femininity and masculinity. The two polarities unite in one object, where the dots connect red and blue. The humorous image of half-woman/ half-man is pasted onto the vase using the lithographic technique.


“Act as a Fact” took half a year to produce; it is the biggest vase Frisce Ceramics has made to date. The colour is nonrinsible, made with a fire of 1320 degrees Celsius.

Get this unique statement piece for yourself or for your loved one, and support your local craftsmen. 50% of proceeds will go to the charity of choice (each month a new one), and the rest towards the artist.


This month, 50% of the proceeds are going to be donated to the Hare Krishna Center ("Dzīvības ēdiens"), which feeds the poor and the homeless.LV // M/Gallery piedāvā otro Facebook Live mākslas izsoli sadarbībā ar Frisce Ceramics, kur viens unikāls objekts tiks izsolīts, lai vāktu līdzekļus kādai labdarības organizācijai.


Šajā mēnesī mēs piedāvājam vienu no piecām hand-made keramikas vāzēm - “Act as a Fact”. Pārējās vāzes no šīs pašas sērijas pēdējos pāris gados tika pārdotas mākslas tirgū “Jarmarka”. Vāze ir radīta 2017. gadā, tā reprezentē sarunu starp sievišķo un vīrišķo. Šīs divas poliritātes ir apvienotas vienā objektā, kur punktiņi savieno sarkano un zilo. Humoristiskais pussievietes/pusvīrieša attēls uz vāzes uzlīmēts litogrāfijas tehnikā.


“Act as a Fact” tika radīta pus gada laikā; šī ir līdz šim lielākā vāze, ko Frisce Ceramics ir radījusi. Krāsa ir nenomazgājama, jo vāze ir tikusi apstrādāta 1320 grādu temperatūrā.

Iegūsti šo unikālo mākslas darbu sev vai kādam sev mīļam cilvēkam, un atbalsti latviešu mākslinieci. 50% no ziedotās naudas tiks novirzīta kādai labdarības orgnanizācijai (katru mēnesi citai), un atlikusī summa nonāks pie mākslinieka.


Šajā mēnesī 50% no ziedojumiem nonāks Hare Krišnas centram (“Dzīvības ēdiens”), kas pabaro trūcīgos un bez pajumtes palikušos.ENG // The first charity auction took place on December 23, 2021, when we auctioned off a Frisce Ceramics one-of-a-kind handmade teapot. The teapot was auctioned for 60 euros and 50% of the proceeds went to a family living in a war zone in Ethiopia, Tigray. Here you can look back at the first auction - https://www.facebook.com/mgalleryriga/videos/239497251658059


LV // Pirmā labdarības izsole notika 2021. gada 23. decembrī, kad izsolījām Frisce Ceramics one-of-a-kind handmade tējkannu. Tējkanna tika nosolīta par 60 eiro un 50% no iegūtajiem līdzekļiem tika novirzīti ģimenei, kas dzīvo kara zonā Ethiopia, Tigray. Šeit ir iespējams redzēt atskatu uz pirmo izsoli - https://www.facebook.com/mgalleryriga/videos/239497251658059

Comments


bottom of page