top of page
Search

Laura Kaktina's and Kristine Kutepova's new print launch

LV// Pasākuma Riga Last Thursdays ietvaros M/Gallery prezentē divu mākslinieču jaunās mākslas darbu izdrukas.


Kristīne Kutepova, kura pagājušomēnes M/Gallery aizvadīja izstādi "Mazdārziņi", dzīvo performanci, kuras laikā tapa jauns mākslas darbs, kā arī vairākas mākslas meistarklases, kurās apmeklētājiem 3 nedēļas bija iespēja rast sauju iedvesmas. Šobrīd M/Gallery piedāvā apskatīt un iegādāties vienu no viņas digitālajām izdrukām ar nosaukumu "Pupu Gars" (50x70cm).Savukārt, otra māksliniece, kuras izdrukas pieejams apskatīt un iegādāties, ir Laura Kaktiņa. Māksliniece savu personālizstādi "Giving In", kas iedvesmota no Latvijas ainavām un Kurzemes piejūras krastiem, aizvadīja pagājušā gada septembrī. Šobrīd no izstādes pieejamas 5 viņas mākslas darbu izdrukas - "Amber Hunters", "Soul searching", I''ll Be Home at Night", "Giving In", un "Walked Away".Izdrukas iespējams arī ierāmēt, izvēloties divu veidu stikla pārklājumu:

50x50cm €20

50x50cm (profesionālais - parastais stikls) €40

50x50cm (profesionālais - muzeju stikls*) €67


50x70cm €20

50x70cm (profesionālais - parastais stikls) €48

50x70cm (profesionālais - muzeju stikls*) €85


*neatstaro gaismu


ENG// As part of the Riga Last Thursdays event, M/Gallery presents new prints by two artists - Kristīne Kutepova and Laura Kaktiņa.


Kristīne Kutepova held an exhibition "Little Gardens" last month at M/Gallery, a performance during which a new work of art was created, as well as several art master classes, where visitors had the opportunity to find a handful of inspirations for 3 weeks. M/Gallery is currently offering to view and purchase one of her digital prints called "Bean Spirit" (50x70cm).


Laura Kaktina, on the other hand, is the second artist whose prints are available to view and purchase. The artist held her solo exhibition "Giving In", inspired by the Latvian landscapes and the coastal shores of Kurzeme, last September. Currently, 5 prints of her work are available from the exhibition - "Amber Hunters", "Soul searching", "I'll Be Home at Night", "Giving In", and "Walked Away".


The prints can also be framed with two types of glass coating:

50x50cm € 20

50x50cm (professional - normal glass) € 40

50x50cm (professional - museum glass*) € 67


50x70cm € 20

50x70cm (professional - normal glass) € 48

50x70cm (professional - museum glass*) € 85


*does not reflect light

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page