top of page
Search

M/Gallery 1-year anniversary recap


LV// Smaids sejā un sirdī!


Šī gada laikā esam aizvadījuši 9 personālizstādes, 2 grupu skates, 2 TRIP TO: pasākumus un teātra vakaru - daudz vai maz par to pagaidām grūti spriest, jo esam tikai ceļa sākumā. Vēlamies pateikties ikvienam, kurš šī pēdējā gada laikā apmeklējis mūsu izstādes, pasākumus vai vienkārši baudījis mūsu kompāniju! Cerams, ka spējam ikvienu iedvesmot tikpat ļoti, kā cilvēki un vide mums apkārt iedvesmo mūs!


Svētku vakarā, 18. jūnijā, M/Gallery norisinājās Annas Dzērves fotosērijas “Red Velvet” izsole, kurā 11 fotogrāfiju izdrukas nonāca pie saviem jaunajiem saimniekiem, savukārt muzikālo pavadījumu vakara gaitā nodrošināja pianists Leonards Lēmans un vēlāk turpināja Cosmic Connection.


Esam patiesi pateicīgi, ka atbalstat mūs, un ar jaunu sparu dodamies pretī nākamajam gadam ap sauli!


Paldies!


Foto: Jānis Petrānis


ENG// Smiling on the inside and outside!


This year, we have hosted 9 solo exhibitions, 2 group shows, 2 TRIP TO: events and theatrical evening - is it much or little.. it’s hard to say, because we are only at the beginning of the road. We want to thank everyone who has attended our exhibitions, events or just enjoyed our company at the gallery this past year! Hopefully we can inspire everyone as much as people and the environment around us inspires us!


On the evening of the celebration, June 18th, M/Gallery held an auction of the photo series “Red Velvet” by Anna Dzērve, where 11 photographic prints found their new owners. During the evening musical accompaniment was provided by pianist Leonard Lehmann and later by Cosmic Connection.


We are very grateful for your support, and with a new vigour towards the next year around the sun!


Thank You!


Photo: Jānis PetrānisComentarios


bottom of page