top of page
Search

M/Gallery trip to Venice Art Biennale 2022


LV// Ārpus izstāžu plānošanas un pasākumiem, mēs cenšamies smelties iedvesmu arī ārpus savas valsts robežām, tāpēc šobrīd M/Gallery komanda ir devusies uz Venēciju, kur norisinās Venēcijas mākslas biennāles 59. starptautiskā mākslas izstāde "The Milk of Dreams".


Latviju šogad pārstāv divu mākslinieču apvienība SkujaBraden - Ingūna Skuja un Melisa Breidena. Viņu ekspozīciju "Tirgot Ūdeni Upes Malā" veido porcelāna skultūras, kas balstās uz Edo perioda japāņu grafikas pamata. Kopumā izstādē skatāmi vairāk nekā 300 mākslinieču darbi, kas koncentrējas uz privāto un publisko robežu saplūšanu, sadzīves notikumiem un galvenokārt - mājām.


Šogad Venēcijas mākslas biennālē piedalās 213 dalībnieki no 80 valstīm, tostarp no Korejas, Ēģiptes, Spānijas, Peru, Igaunijas un daudzām citām.


Izstāde norisināsies no 23. aprīļa līdz šī gada 27. novembrim.


ENG// Aside from planning exhibitions and hosting events, we try to find inspiration outside our own country as well, so M/Gallery team has gone to Venice, where the 59th International Art Exhibition of The Venice Art Biennale "The Milk of Dreams" is taking place.


This year, Latvia is represented by the association of two artists SkujaBraden - Inguna Skuja and Melisa Breiden. Their exhibition "Selling Water by the River" is based on porcelain sculptures in Edo-era Japanese graphics style. In total, the exhibition features more than 300 works by Inguna and Melisa, which focuses on the fusion of private and public borders, everyday events and, above all, homes.


This year, a total of 213 participants from 80 countries are taking part in the Venice Biennale, including Korea, Egypt, Spain, Peru, Estonia and many more.


The exhibition will be on from April 23 to November 27 this year.
Commentaires


Les commentaires ont été désactivés.
bottom of page