top of page
Search

The opening of "Infinity" by Rodionabstract

LV// 20.jūlijā M/Gallery aizvadīja mākslinieka Rodionabstract izstādes “Bezgalība” atklāšanu.


Lai arī izstāde norisinājas vien 4 dienas, tā atstāja paliekošu nospiedumu ne vien paša mākslinieka karjerā, kā viņa pirmā personāizstāde, bet arī galerijas atmosfērā! Visuma un galaktikas tematika apmeklētājus rosināja iedziļināties kā savā iekšējā pasaulē, tā galaktikas plašuma apmēros, kas ir cilvēka prātam neaptveami!


Atklāšanas vakarā galerijas telpas pildīja ziedu smarža, sveču liesmu pieklusinātā gaisma un ambient mūzikas pavadījums, radot mierīgu un gaišu atmosfēru!


Esam priecīgi būt daļa no mākslinieka ceļa sākuma un atbalstīt viņa radošo darbību arī turpmāk!


- M/Gallery komanda


ENG// On 20th of July, M/Gallery hosted the opening of "Infinity" by the artist Rodionabstract.


Although the exhibition was on only for 4 days, it left a lasting impression not only on the career of the artist himself, as his first solo exhibition, but also on the atmosphere of the gallery! The theme of the universe and the galaxy encouraged visitors to delve into their inner world, into the vastness of the galaxy, which is unfathomable to the human mind!


On the opening night, the gallery room was filled with the smell of flowers, the subdued light of candle flames and the accompaniment of ambient music, creating a calm and bright atmosphere!


We are happy to be part of the beginning of the artist's path and to support his creative activity in the future!


- M/Gallery teamComments


bottom of page